Gisteren heb ik als gedeputeerde het haalbaarheidsonderzoek naar de treinverbinding Veendam – Stadskanaal in ontvangst genomen. Een consortium van Arriva en Ballast Nedam heeft samen met ProRail gekeken naar de mogelijkheden om weer een passagierstrein te laten rijden tussen die twee plaatsen. Het rapport geeft een dubbel beeld.

Aan de ene kant wordt geschetst dat het mogelijk moet zijn om binnen het beschikbare budget van ruim 40 miljoen de benodigde investeringen aan het spoor te doen. Maar daarna wordt het lastig. Om de trein namelijk te laten rijden is een bedrag van ongeveer 4,5 miljoen per jaar nodig. Dit geld is nodig om beheer en onderhoud te plegen en een vervoerder te betalen voor het laten rijden van twee treinen per uur. Dat bedrag is momenteel niet beschikbaar.

Om die reden hebben we besloten dat er nog twee aanvullende haalbaarheidsonderzoeken worden gedaan. De eerste wordt op initiatief van Arriva en Ballast Nedam uitgevoerd. Zij zullen bekijken of het mogelijk is om het project te koppelen aan gebiedsontwikkeling. Opbrengsten uit die gebiedsontwikkeling zouden vervolgens in het project geïnvesteerd kunnen worden. Daarmee moet het bedrag van 4,5 miljoen per jaar omlaag worden gebracht.

Het andere onderzoek wordt in opdracht van de Provincie uitgevoerd door ProRail. Zij zullen onderzoeken of het ook mogelijk is om de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal onderdeel te laten zijn van het hoofdspoorwegennet. Daarmee zouden de beheers- en onderhoudslasten gedragen worden door de Rijksoverheid en niet op de exploitatie drukken.

In beide gevallen is voor ons uitgangspunt dat de huidige museumspoorlijn STAR wel moet kunnen blijven rijden.

Naar verwachting duren beide onderzoeken enkele maanden. Zodra die bekend zijn moet het mogelijk zijn om een echte uitspraak te doen over de haalbaarheid van de spoorverbinding. Nog even geduld dus.

Wordt vervolgd…..