Morgen komt Maxime Verhagen naar Groningen om te luisteren naar voor- en tegenstanders van CO2 opslag op land. Zijn doel is om te bepalen hoe Groningen aankijkt tegen een demonstratieproject met CO2 opslag op land. Is er draagvlak?Onze boodschap aan de minister is helder. Op dit moment is er onder de Groninger bevolking, en in de Groninger Provinciale Staten géén draagvlak voor een opslagproject op land. Dat lijkt ook te gelden voor Drenthe en Friesland. Eén van de redenen waarom het draagvlak ontbreekt is dat er nog heel veel vragen zijn rond de opslag van CO2 (nut,noodzaak, veiligheid). Daarom willen we dat er een noordelijke dialoog wordt opgestart waarin die vragen centraal staan. Voor- en tegenstanders moeten de ruimte hebben om uitvoerig te discussiëren.

Belangrijk is dat die dialoog open gevoerd moet kunnen worden, zonder dat je in een fuik lijkt te zwemmen. Daarom adviseren wij Verhagen om niet verder te gaan met een demonstratieproject waarbij de CO2 bijvoorbeeld in het Westerkwartier ondergronds moet worden opgeslagen.

Gaat daarmee de CO2 uit de nieuwe centrale van RWE volledig de lucht in? Wat ons betreft niet! Wij zijn niet tegen CO2 afvang, integendeel. Door een deel van de uit te stoten CO2 af te vangen wordt de mogelijkheid gecreëerd om die CO2 her te gebruiken. Bijvoorbeeld in de Chemie in Delfzijl. Daarnaast is ook opslag op zee mogelijk. Wat ons betreft worden die twee opties gecombineerd.

Onze oproep aan de energiebedrijven is dan ook om hun aanvraag op dit punt aan te passen. Onze oproep aan de minister is om zich vol in te zetten om opslag op zee mogelijk te maken!