Voor het CDA is windenergie een belangrijk onderdeel in de duurzame energieopwekking. Niet voor niets heeft de provincie Groningen op dat gebied dan ook al jaren een ambitieuze doelstelling als het gaat om de hoeveelheid energie die via windenergie moet worden gerealiseerd. Een deel ervan is inmiddels ingevuld, een gedeelte moet nog. En juist daar zit de worsteling voor vele politieke partijen in onze provincie.


Hun focus is volledig gericht op de N33 (bij Veendam) als locatie voor windmolens, de enige mogelijkheid die het provinciaal omgevingsplan (POP) namelijk tot nu toe biedt. Het CDA heeft die locatie in het POP gesteund. Maar een belangrijke voorwaarde voor het CDA is vanaf het begin politiek draagvlak in het gebied geweest. Draagvlak waar PvdA-gedeputeerden nu al vele jaren zonder enig succes aan werken. Dat traject lijkt zo langzamerhand volledig vastgelopen. De PvdA heeft aangegeven dat eventueel op te lossen met bestuursdwang, het CDA wil dat niet!

Wat het CDA betreft wordt het dan ook tijd om de balans op te maken. Als het draagvlak voor de huidige locatie bij de gemeenten aan de N33 er niet is, dan moet je je conclusies trekken en de blik verleggen. Op zoek naar andere locaties dus. Voor het CDA is het zonneklaar dat de toekomst van de windenergie op zee ligt en niet op land. Wij blijven gaan voor de afgesproken doelstelling op land, maar vinden dat we onze blik verder vooral naar zee moeten richten.

Als het om landlocaties gaat, kun je bijvoorbeeld aan een uitbreiding in de Eemshaven denken. Of aan een gebied rond de Eemshaven waar je windenergie de komende jaren kan combineren met de uitbreiding van de Eemshaven. Maar de echte slag moet natuurlijk op zee worden gemaakt.