Zojuist heb ik mijn ontslagbrief als lid van Provinciale Staten aangeboden aan de voorzitter van de Staten. Daarmee komt na ruim 12 jaar voor mij een einde aan de provinciale politiek. De brief die ik heb verstuurd is hieronder te lezen:

 

Geachte voorzitter, beste Max,

Na een periode van ruim 16 jaar actief te zijn geweest in de Groninger politiek, heb ik het besluit genomen om te stoppen. Met pijn in mijn hart maar met mijn volle verstand bied ik hierbij met ‘onmiddellijke ingang’ mijn ontslag aan als lid van Provinciale Staten van Groningen.

De afgelopen 12 jaar heb ik deel uit mogen maken van de Groninger provinciale politiek. Eerst 10 jaar als lid van Provinciale Staten en de afgelopen 2 jaar als lid van Gedeputeerde Staten. Met zeer veel plezier kijk ik terug op die periode. Ik wil de (oud-) collega statenleden zeer hartelijk danken voor de collegialiteit en persoonlijke contacten.

Het politieke werk is voor mij altijd veel meer geweest dan een nevenfunctie. Ik heb mij altijd onderdeel gevoeld van een club mensen die, ondanks politieke verschillen, gezamenlijk actief waren om het leven en werken in onze provincie een stukje beter te maken.  De sfeer in onze staten heb ik over het algemeen als zeer plezierig, open en collegiaal ervaren. Ik wens de huidige statenleden toe dat dat zo zal blijven.

De redenen voor mijn ontslag zijn tweeledig. Enerzijds ben ik na de verkiezingen geconfronteerd met een nieuwe politieke realiteit. Een oppositierol vanuit de achtergrond van gedeputeerde kent vele valkuilen. De belangrijkste naar mijn mening is de grote voorsprong in kennis die je als gedeputeerde ontwikkelt op vele dossiers. Kennis die in de praktijk, hoe ironisch ook, eerder een beletsel dan een verrijking van het statenwerk inhoudt. Veel weten maakt niet gelukkig.

Daarnaast heeft het politieke werk de afgelopen 12 jaar een zeer stevige invloed gehad op mijn privé leven. De politiek was een rode draad in mijn bestaan. Mijn gezin heeft mij in de afgelopen jaren vaak moeten missen vanwege de politieke en bestuurlijke werkzaamheden. Ook ik heb mijn gezin om die reden vaak gemist. Met mijn ontslag creëer ik de ruimte voor mijn gezin en mij om zonder functionele beperkingen nieuwe keuzes te kunnen maken voor de toekomst.

Graag wil ik via deze brief alle medewerkers van de provincie bedanken die mij in de afgelopen perioden geholpen hebben bij het uitoefenen van mijn functie. Een Statenlid kan gewoon niet goed functioneren zonder de griffie. Via Emma en John wil ik hen dan ook hartelijk bedanken. Naast de griffie heb ik als Statenlid ook altijd een beroep mogen doen op de vele beleidsambtenaren van onze provincie. Ook hen wil ik bedanken voor de openheid en medewerking. Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, dank aan alle  medewerkers van FZ. Jullie vriendelijke woorden en heerlijke kopjes koffie met dito koek hebben mij door menige (te) lange vergadering heen geholpen.

Daarnaast wil ik de vertegenwoordigers van de media hartelijk danken voor de samenwerking. De relatie tussen politiek en media is er een met spanning, maar ook met wederzijdse afhankelijkheid. Ik heb altijd geïnvesteerd in een open werkrelatie en heb de reactie daarop als prettig ervaren. Via Jan en Johan wil ik onze eigen Groninger media heel veel succes wensen met hun werkzaamheden in de komende periode. Ik ga jullie volgen.

Resteert mij niets dan mijn opvolger in de CDA fractie heel veel succes te wensen, ik heb alle vertrouwen in hem en de fractie.

Het ga u allen goed!

Met hartelijke groet,

Marc Jager