Gisteren mocht ik samen met de Stadskanaalster wethouder Bessembinders de starthandeling verrichten voor de aanpak van de kruizing Van Boekerenweg – N366 bij Stadskanaal. Een nieuw voorbeeld van het ongelijkvloers maken van een aansluiting op deze belangrijke weg. We schieten al aardig op in Groningen, maar hoe gaat het in Drenthe?


Een aantal jaren geleden is afgesproken om de belangrijkste wegverbinding in de Veenkoloniën, de weg van Veendam via Ter Apel naar Emmen, flink te verbeteren. De doorstroming was een probleem én er gebeurden veel teveel ongelukken. Om die reden zijn we in Groningen flink aan de slag gegaan om de weg beter te maken.

Inmiddels zijn een aantal kruisingen ongelijkvloers gemaakt, is de belijning aangepast, is de weg op een aantal plekken breder gemaakt, kortom is de weg beter gemaakt. Aan het Drentse deel van de weg, de N391, is echter nog niet heel veel gedaan.

In Groningen verwachten we rond 2015 klaar te zijn met onze onderdelen van het project. Ik hoop echt dat Drenthe de komende jaren doorpakt en ook haar weggedeelten gaat verbeteren. Alleen zo krijgen we een echte snelle en veilige wegverbinding tussen de Veenkoloniën en de rest van de wereld.